VEDENALAINEN VIDEOKUVAUS JA JÄLKITUOTANTO

Olosuhteet vedenalaiseen videokuvaamiseen
Suomessa ovat usein epäotolliset.
Ammattimaisella kuvauskalustolla ja
tehokkaalla valaistuksella saadaan
laadukasta kuvaa sameissakin vesissä.
Jälkituotannossa kuvaan voidaan liittää
tekstiä, selostusta, grafiikkaa ja kaikkia
elokuvan elementtejä, havainnollistamaan
kuvattua kohdetta.

DVD ESITYKSET JA VUOROVAIKUTTEISUUS

DVD levyn valikkorakenteita hyödyntämällä
voidaan videot sijoittaa esim.
kuvattavan kohteen pohjapiirroksiin.
Näin esitys on havainnollisempi niin
työn tilaajalle kuin jatkotoimenpiteitä
tekevälle taholle.